Kniha o 160 stranách představuje čtenářům v kresbě, malbě a grafice provedené veduty města datované od 18. století do poloviny 20. století a uložené ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku. Přináší i vůbec nejstarší vyobrazení Šumperka, uchovávané ve fondech Archivu města Brna, a také několik detailů fresek a obrazů s touto tematikou, které jsou k vidění v šumperských kostelech.

Jak moc se panorama Šumperka a jeho městská zákoutí změnily, mohou čtenáři posoudit ze srovnávacích snímků pořízených grafičkou a fotografkou Michaelou Stuchlou.

close Kniha Šumperské veduty info Zdroj: Archiv muzea zoom_in Kniha Šumperské veduty

Kniha měla být původně slavnostně představena na vernisáži stejnojmenné výstavy, k tomu bohužel ze známých důvodů nemohlo dojít. Publikaci je však možné si objednat na e-mailové adrese ivana.knoppova@muzeum-sumperk.cz. Cena jednoho výtisku činí 300 Kč. Ukázky z výstavy zájemci prozatím naleznou na webových a facebookových stránkách muzea.

Eva Šebestíková,
za Vlastivědné muzeum Šumperk