Oblíbené Hřebíkování se událo v prostředí zahrady obklopující zámek. Poté byl vyhodnocen nejen nejkrásnější hřebík, také proběhlo vyhodnocení regionálních zážitků a produktů včetně jízd vláčkem s parní lokomotivou na úzkokolejce v Osoblaze. Její zástupce převzal ocenění v historické uniformě.

Odpoledne proběhla vernisáž fotografií Gábiny Nečasové v obřadní síni. Autorka připravila pro návštěvníky občerstvení v kavárně Zámku.

Rychlebské hory ticha a zastavení.
Rychlebské hory, to jsou hory ticha a zastavení

Zámek Skalička, Kulturních památka České republiky, stojí uprostřed malého parku ve stejnojmenné, původně samostatné obci Skalička. Poprvé se připomíná v roce 1273 v majetku olomouckého biskupa. Od roku 1950 je Skalička součástí blízkého Zábřehu.

První zmínka o Zámku je v listině z 23. ledna 1639, kterou Lorenc de Conforto přímá od olomouckého biskupa Leopolda Viléma lénem „tvrz a dědinu Skalička“. Poté je panství prodáno Václavu Vilému Hnátkovi z Wegfurtu, hejtmanu na hradě Mírov. Poté byl nad vesnicí postaven malý přízemní barokní zámek, či spíše přestavěna původní tvrz.

Procházka Prahou.
Procházka Prahou se nikdy neomrzí, každý si tu krásně zafotí

Prodejní smlouva z roku 1785 obsahuje rovněž i zmínku o požárem zničeném „rytířském sídle“ (požár je zničil 1772). Koncem 18. století je vyhořelý zámek obnoven v pozdně barokním slohu a během 19. století klasicisticky a neobarokně upraven. Chorynští z Ledské Skaličku drželi 106 let a byli jejími posledními majiteli se šlechtickým titulem.

Současní majitelé zámku Kamil Pilka a Patrik Petrík jej zvelebili a oživili.

Lenka Hoffmannová

Fotbalový zápas v Sobědruhách na Teplicku v 90. letech minulého století.
RETRO FOTBAL: Škvára, hadrové kopačky a meruna. Vzpomínejte s námi