Součástí tohoto programu je také setkání členů Misie DH, která má své sídlo právě zde a vede ji její prezident Stanislav Veselý. Ten pro ni připravil dopolední program na sobotu 9. 11. 2019, kdy po přivítání v MKS pokračovala návštěva Muzea gramofonů s komentovanou produkcí. Potom jsme se přesunuli na místní hřbitov, kde jsme uctili památku našeho člena, muzikanta a výborného kamaráda Martina Veselého. Program jsme zakončili návštěvou u místního řezbáře a autora Loštického betlému s figurkami místních občanů i moravských celebrit, Jaroslava Beneše.

Po společném obědě byla volná diskuze misionářů s hudebními skladateli a muzikanty.

Úderem patnácté hodiny začal samotný program Autorského koncertu, kdy moderátoři a misionáři DH, kapelník Loštické Veselky Stanislav Veselý spolu se svoji dcerou Katkou, přivítali všechny účastníky a účinkující, mezi nimi hudební skladatele Jiřího Helána, Jiřího Tesaříka, Josefa Žida a také sběratele písniček o růžích, Miloslava Chrásku a také zakladatele místní mládežnické dechovky, kapelníka Vlastimila Řmota. Pak potleskem a pozdravem ve stoje přivítal plný sál za doprovodu trubačů Loštické Veselky královskou družinu s králem Tvarůžkem I, který také celý koncert následně zahájil.

První nastoupila DH Loštická Veselka, kterou řídil trumpetista Pavel Braun, kterého ve zpěvu doplnili jeho kolegyně Soňa Riflerová a Markéta Tichá. Spolu s nimi si také zazpíval Jiří Helán a na trumpetu zahrál Jiří Tesařík. Vybrané skladby se líbily a publikum to dalo najevo potleskem.

Písničky hudebního skladatele Josefa Žida přijela zahrát DH Skalanka ze Švihova u Klatov, s kapelníkem Milanem Valečkou a zpěváky Lenkou Tůmovou a Radkem Horou. Známé písničky našich oblíbených autorů měly rovněž velký ohlas u přítomných.

Finální část koncertu zahráli a zazpívali muzikanti a zpěváci obou kapel za dirigování Josefa Žida.

Odměnu hostům předával sám král Tvarůžek I, a co jiného, než Loštické tvarůžky, které věnovala místní firma A.W. spol. s.r.o. Řezbář Jaroslav Beneš pak přidal vlastní výtvor, dřevěný houslový klíč. Květiny všem účinkujícím ženám pak předával Stanislav Veselý.

Závěr celého programu pak patřil Skalance, která zde zahrála pro potěšení i k tanci. Musím také poděkovat zvukaři Petru Vyňuchalovi za bezvadný přenos a kameramanovi Milanu Konečnému, který vše natočil k dispozici MKS Loštice.

Hlavní poděkování patří Loštické Veselce, shora uvedeným hostům, mediálním partnerům, sponzorům, Městu Loštice a všem, kteří přišli za skvěle připravenou zábavou v podání moderátorů Stanislava a Katky Veselých a také dalších, kteří jim pomáhali.

Karel Novotný