Myslím, že u nás příběhy z Bible pro dětské čtenáře dříve nevycházely. Mnozí si knihu ode
mě s vděkem vypůjčili. Část Bible Starý zákon pochází z Tóry. V roce 1985 po bohoslužbě v pravoslavném kostele
v Mariánských Lázních jsem zakoupila knihu Nový zákon s fotkami z autentických míst Bible i mapami pro lepší
pochopení. Kniha vyšla v Polsku v češtině. Také tuto krásnou knihu si ode mě mnozí půjčovali.


Proto jsem nadšeně vyrazila do Loštic na výstavu vycházející z ilustrací Starého zákona od Gustava Doré. Jeho výjevy jsou
považovány za jedny z nejpůsobivějších ilustrací Bible, které kdy byly vytvořeny. Inspirací autorům výstavy byla původní
Dorého bible z roku 1881, která je součástí výstavy. Výstava připomíná 190. výročí narození Gustava Dorého a 200. výročí
narození jeho rytců Héliodoré Pisana a Francois Pannemakera.


Na vernisáži taktéž zahráli manželé Janotovi. Výstava zahajuje turistickou sezónu v loštické synagoze. Tu
naleznete ve Ztracené ulici jako čp. 619 nedaleko náměstí. V roce 1964 byla prohlášena Národní kulturní památkou.
První roubená synagoga v Lošticích byla postavena roku 1581, kdy vznikla místní židovská náboženská obec. Druhá roubená
synagoga s podezdívkou stála od roku 1651 na stejném místě.

Roku 1727 byla rozebrána a znovu postavena v oblasti ghetta okolo dnešní Ztracené a Žadlovické ulice, kam byli Židé nuceně
vystěhováni. Krov této synagogy byl použit při stavbě střechy stávající klasicistní synagogy. Stavba byla dokončena v roce
1805 včetně obydlí pro rodinu rabína.


Během nacistické okupace bylo v synagoze skladiště. V letech 1966–1980 budova sloužila jako městské muzeum s expozicí o
dějinách místní Židovské náboženské obce, od roku 1968 zároveň jako základní umělecká škola. Vnitřní zařízení se nedochovalo, synagoga získala po rekonstrukci tři řady lavic z olomoucké synagogy, jež byla v březnu 1939 vypálena
lokálními stoupenci fašismu.

Těchto 21 míst symbolicky připomíná 80 obětí holokaustu z Loštic, Mohelnice a Úsova. Čestné místo v první řadě je věnováno dr. Bertholdu Oppenheimovi, ten byl před válkou rabínem v Olomouci a Lošticích. Roku 1942 byl zavražděn v Treblince.


V synagoze je ženská galerie s rekonstruovanými unikátními výmalbami. Na stěnách je umístěno 6 oken s vitrážemi
zachráněných z vypálené olomoucké synagogy. V Lošticích se vyrábí Olomoucké tvarůžky. V továrně je současně muzeum. Na náměstí můžete navštívit tvarůžkovou cukrárnu, kavárnu a restauraci.

Po vernisáži jsem natěšeně vstoupila do již vyzkoušené kavárny, ta však byla plně obsazená. Zamířila jsem tedy do Restaurace U Coufalů a u vrchního si objednala tvarůžkový bramborák. Bohužel mi byl přinesen bramborák uvnitř s uzeným. Servírka neváhala a
chybu napravila. Při placení jsem to od pana vrchního schytala, asi nemá rád hosty, kteří nesní to, co jim přinesou. Tak
nepříjemný zážitek jsem už dlouho v restauraci nezažila, ani se nedivím, že kavárna byla plná a restaurace ne.

Autor: Lenka Hoffmannová