Učitelé s žáky připravili program na téma svobody slova, tisku, shromažďování, cestování, osobní svobody, ekologické problémy včera a dnes byly námětem exkurze do bioplynové stanice v Rapotíně. S příspěvkem pro své spolužáky vystoupil člen Šumperského občanského klubu Radoslav Sturm, žák čtvrtého ročníku oboru mechanik strojů a zařízení. Radek prohlásil: „ Je nutné, abychom se my všichni zaměřili na kultivaci demokracie a kultivaci veřejné diskuse. Je nutné, aby se každý z nás jako občan angažoval ve jménu demokracie, ve jménu občanské společnosti.“

Na obvyklé rozmístění žáků kolem zdí s vtipem sobě vlastním zareagoval na přátelském setkání s žáky a pedagogy v tělocvičně školy senátor Mgr. Adámek: „Máte takovou svobodu, že nemusíte stát v životě u zdi, ale uprostřed. Můžete být uprostřed dění.“

Svoboda podnikání, svoboda jako veličina v nás, která nám stanoví vnitřní mantinely, práva a povinnosti občana, svoboda pohybu, to byla témata besed, které vedli hosté – pan Kostka (starosta města Hanušovice), paní Kašparová (Velkolosinské pralinky), pan Fojt (tesař, absolvent školy), pan Cakirpaloglu (kadeřník, absolvent školy), paní Slováková (Komfi), cestovatel Tomáš Vejmola a mladí právníci ze spolku Nugis Finem. Ekologickou problematiku s žáky řešil pan doc. Dr. Rulík z Palackého univerzity.

Den Svobody v jakékoliv její podobě měl vést nejen k tomu, aby si žáci připomněli sametovou revoluci, aby si připomněli třicet let od 17. listopadu 1989, ale abychom si všichni společně uvědomili, že svobodu, onu těkavou veličinu máme všichni v sobě, jen na nás záleží, zda budeme stát podél zdí, či se odvážíme svobodně vystoupit do popředí. Jen na nás záleží, zda pravda a láska zvítězí.

Irena Jonová