Pracovníci technických služeb připravovali prostor pro habry v průběhu letošního roku. Výsadbě předcházelo vytržení kořenů již pokácených dřevin a odstranění zbytků konstrukcí, velkých kamenů a kusů pomníků, které byly dříve umístěné za původní hřbitovní zdí. Celkové práce zahrnovaly dále vykopání jamek pro výsadbu, vysazení dřevin s balem, usazení kůlů k ukotvení dřevin nebo třeba natření kmene proti korní spále a další.

Žáci ZŠ Jeseník, Nábřežní se zapojili až do finální výsadby stromů. Nejprve se od zahradní architektky Vlasty Hábové a vedoucího střediska zeleně Technických služeb Jeseník Karla Richtera dozvěděli informace o původu stromů, správném zpracování půdy před sázením a postupech při samotné výsadbě. Následně se podíleli na drobných pracích a společně vysadili dva stromy.

Lampičková stezka v Mateřské škole Pohádka, Šumperk.
Lampičková stezka v Mateřské škole Pohádka v Šumperku byla plná strašidel

Jelikož se habrů v Česku vysazuje velmi málo, byly na hřbitov v Bukovicích zvoleny habry z holandské lesní školky. „Hlavním důvodem pro volbu habrů byla jejich vhodná výška. Tyto stromy budou sloužit jako přirozená bariéra zakrývající pohled na hřbitov z pozemků, kde se plánuje výstavba rodinných domů. Mimo to má výsadba stromů pozitivní vliv na ekosystém. Stromy zadržují vodu v krajině a poskytují ochranu před větrem, přispívají k vyrovnání teplotních extrémů a ke zlepšení kvality ovzduší,“ doplnil Lukáš Gron z Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu MěÚ Jeseník.

Celkově stála akce "Výsadba stromů - Jeseník, Bukovice" zhruba 170 tisíc KČ s DPH. Dotačně byla Nadací ČEZ podpořena v rámci grantu Stromy, a to částkou 85 714 Kč.

V Rapotíně ocenili dárce krve.
Dárce krve a plazmy ocenili v Rapotíně

„Hlavním důvodem pro volbu habrů byla jejich vhodná výška. Tyto stromy budou sloužit jako přirozená bariéra zakrývající pohled na hřbitov z pozemků, kde se plánuje výstavba rodinných domů. Mimo to má výsadba stromů pozitivní vliv na ekosystém. Stromy zadržují vodu v krajině a poskytují ochranu před větrem, přispívají k vyrovnání teplotních extrémů a ke zlepšení kvality ovzduší,“ řekl Lukáš Gron, referent Oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu MěÚ Jeseník.