V době, kdy žáci nechodí do školy, ověřujeme prostřednictvím výuky na dálku. Jako příklad můžeme uvést zadání, kdy žáci měli vytvořit osevní plán školní zahrady s výpočty cen za osivo, najít a vypočítat spotřebu vody a energie v domácnosti, zjistit co je doma největší „žrout“ a jak ušetřit.

A co manuální práce? Žáci vytvořili rozhlednu nebo model historické památky z libovolného materiálu – tady byli velmi kreativní, použili odpadový materiál (plastové lahve, karton, polystyren), špejle, dřevo nebo ušili oblečení pro panenku či celou panenku na připravovanou výstavu v říjnu 2020.

Výstupem byly zpracované metodické listy nebo fotodokumentace postupu práce. Ze zaslaných projektů lze usoudit, že žáky práce bavila a během učení se zapojili i manuálně. Velice nás potěšilo, že jsme byli vybráni pro program pilotního ověřování i v dalším školním roce.

Markéta Bahounková Bartášková,
ředitelka Základní školy a Domu dětí a mládeže Krasohled Zábřeh