Zaměstnanci se ani v nejmenším nenudí a mají i v této době pořád hodně práce. Časový prostor, který se nám tímto, ne zrovna vhodným způsobem, naskytl, se využívá k ostatním pracím, které se mnohdy musely odsunout.

Z prostor suvenýrů a pokladny je vytvořen šicí salon, ve kterém se společně podílíme (je zapojen i muž) na šití roušek. Zatím máme pět set kusů, které jsme darovali do obce Velké Losiny, a to na obecní úřad, na poštu, dále do penzionu pro seniory v Šumperku a část roušek je také připravena pro návštěvníky v souvislosti se zahájením sezóny. Rozdělením jednotlivých úkonů práce je šití plynulé a bezproblémové. Máme přitom pocit ze smysluplně využité pracovní doby a radost z hotových výrobků.

Ani ostatní zaměstnanci nemají čas na zahálku. Provádí nejen pečlivou desinfekci všech prostor, ale také přípravu prohlídkových tras, úpravu mobiliáře, třídění a zařazování dokumentace do archivu, nátěry laviček a v neposlední řadě také práce na naší krásné zámecké zahradě, neboť počasí nám velmi přeje. Paní zahradnice ve spolupráci se svými kolegyněmi postupně opět probouzí zahradu ze spánku.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům zámku Velké Losiny za jejich aktivní a vstřícný přístup a při vylepšování prostředí zámku. Zároveň bych také touto formou chtěla oznámit všem návštěvníkům, kteří se k nám chystají, že se těšíme na jejich návštěvu. Odměnou nám bude jejich spokojenost.
Za celý kolektiv zaměstnanců zámku Velké Losiny přeji všem pevné zdraví.

Aneta Surmová, kastelánka