Zaměstnanci školy a žáci v hodinách pracovních činností v září 2020 začali s vyměřováním ploch a s přípravnými pracemi pro výsadbu. Bohužel v říjnu žáci museli zůstat doma a vzdělávat se distančně. Z tohoto důvodu jsme nemohli počítat s jejich další pomocí.

Skupinka dobrovolníků z řad pedagogů se třikrát sešla k osázení dětského dopravního hřiště. Nejdříve se provedlo nasazení keřů a travin, při kterém se usmívalo sluníčko.

Druhá akce byla náročnější. Zaměřit a vykopat 21 děr pro různé stromy chtělo pevnou chlapskou ruku. Do třetice, za téměř zimního počasí, proběhlo usazení stromů do půdy a jejich správné nasezení, které vyžadovalo pečlivost a preciznost. Půda, do které se rostliny sázely nebyla příliš vhodná, proto jsme využili kompost ze školních pozemků.

Výsadbou stromů a keřů vznikne výukový prostor pro základní školu, což bylo záměrem celého projektu.

Výsadba stromů v ZábřehuZdroj: Markéta Bahounková Bartášková Výsadba stromů v ZábřehuZdroj: Markéta Bahounková Bartášková

Markéta Bahounková Bartášková,
ředitelka Základní školy a Domu dětí a mládeže Krasohled Zábřeh