Termínová listina jarní části SR 2009 – 2010 bude upravena a oddíly budou včas informovány.

Důvod: nepříznivé klimatické podmínky.

Jiří Lužný, sekretář O KFS