STK – OFS

Upozorňujeme oddíly na konání jarních aktivů před jarní částí soutěží, které se uskuteční v termínech 15., 20. a 22. března 2012. Účast zástupců všech oddílů je povinná. Na aktivech budou oddílům předány míče z dotací a bude možné doplatit soutěžní zálohu dle vyúčtování za podzim 2011. Před zahájením soutěží je nutné splnit povinnosti, jako hlášenky oddílů, které je nahlásily na losovacím aktivu, doplacení soutěžní zálohy a další, tak jak je stanoveno SŘ a RS.

KR – OFS

Náhradní seminář pro rozhodčí zařazených na NL OFS se uskuteční v úterý dne 6.3.2012 od 15,30 hodin na sekretariátu OFS v Šumperku, vypracováním písemného testu, zaplacením poplatku rozhodčích za PF a Soubor předpisů FAČR a odznaky. Semináře se zúčastní Kovalec, Kratochvílová, Mihailescu, Pěček, Růžička, Štěpán, Přecechtěl, Přidalík. Rozhodčí, kteří nesplní výše uvedené podmínky, nebudou delegováni do té doby, dokud tyto podmínky nesplní.