VV – OFS

Dne 8. 12. 2009 se konalo poslední zasedání VV OFS v roce 2009, kde byla oficiálně uzavřena podzimní část SR 2009/2010. Po skončení jednání VV OFS následovalo společné slavnostní zasedání VV OFS, všech pracovních komisí OFS za účasti několika hostů z řad zasloužilých funkcionářů a jubilantů, kteří oslavili v roce 2009 významné životní jubileum.

Byla přednesena zpráva o činnosti OFS od VH OFS 17. 7. 2009 úřadujícím předsedou p. Žákem a předsedové komisí předložili zprávu komise za podzimní část SR 2009/2010.

V úterý 2. 2. 2010 se konalo první zasedání VV OFS v roce 2010, kde bylo mimo jiné rozhodnuto o úpravě termínů dohrávaných zápasů z podzimu u OP mužů.

Nové termíny jsou tyto: 6. 3. 2010 ve 14.00 hodin FRC Zábřeh – Loštice B, 13. 3. 2010 v 15:00 hodin FRC Zábřeh – Rapotín, 20. 3. 2010 v 15:00 hodin FRC Zábřeh – Lukavice, vše na umělé trávě v Zábřehu. Důvodem přesunu je podzimní rozhodnutí DK OFS, které nelze změnit.

STK – OFS

STK vydala novou termínovou listinu pro jaro 2010, doplněnou o termíny dohrávek podzimních zápasů a předložila ke schválení do VV OFS. Termínová listina je na internetu, oddíly jsou povinny si upravit rozpis zápasů dle této úpravy. Oddílům byla zaslána také e-mailovou poštou společně s vyúčtováním soutěžní zálohy za podzim 2009.

STK žádá představitele FO o náměty na doplnění Rozpisu soutěží pro jarní část a které by bylo možno uplatnit i pro nový soutěžní ročník.

Jarní aktivy se zástupci FO budou v termínech 4. 3. 2010 (čtvrtek) v 16:00 hodin pro účastníky OP mužů a Šumperk a Velké Losiny. Další aktivy se uskuteční v pátek 12.3.2010 v 16:00 hodin (v Šumperku) a v pátek 19.3.2010 v 16:00 hodin (pravděpodobně v Zábřehu).

TMK – OFS

TMK oznamuje FO oddílům termín doškolení trenérů, kteří jsou uvedeni ve formuláři o hlášení trenérů a rozhodčích. První termín je 12. 2. 2010 v 16:00 hodin, druhý 19. 2. 2010 v 16:00 hodin. Rozdělení podle FO bude zasláno e-mailovou poštou do oddílů.

KR – OFS

KR OFS oznamuje termín semináře rozhodčích okresu Šumperk, který proběhne dne 13. 3. 2010 v 9:00 hodin v Leštině. Účast rozhodčích je povinná, všichni předloží platnou lékařskou prohlídku a bude provedena kontrola zaplacení členských příspěvků.