STK – OFS

Schválené dohody a hlášenky mistrovských utkání

FK Úsov - SK Loštice B OP muži 19. kolo - SO 24.4.2010 – 16:30 hodin
Sokol Leština B - Družstevník Libivá III.tř. mu B 13. kolo - NE 4.4.2010 – 15:00 hodin
Sokol Štíty - TJ Libina OP ml.žá 11 26. kolo - SO 12.6.2010 – 10:30 hodin
SK Loštice - Jiskra Rapotín OP st. přípr. 17. kolo - NE 11.4.2010 – 9:30 hodin
SK Loštice - FK Hanušovice OP st. přípr. 22. kolo - NE 16.5.2010 – 10:00 hodin

Upozorňujeme všechny oddíly na POVINNOST překontrolovat termíny a časy jednotlivých zápasů v rozpisu zápasů na internetu, případně i v obsazení rozhodčích. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a bude postupováno dle RS (za nenastoupení nebo nedostavení se k zápasu). Pokud vzniknou vážné důvody k odložení zápasu, je povinností pořadatele oznámit den předem sekretáři OFS tuto skutečnost, aby bylo možno zajistit další náležitosti. V den zápasu by bylo možné odložit zápas jen z rozhodnutí rozhodčího na místě za přítomnosti obou soupeřů, nebo po předběžné kontrole pověřeného zástupce řídícího orgánu.

KR – OFS

KR OFS oznamuje náhradní termín pro seminář rozhodčích spojený s přezkoušením před jarní částí soutěží. Tento termín je 7.4.2010 v 15 hodin. Uskuteční se v zasedačce na OS ČSTV souběžně se zasedáním KR OFS.

DK – OFS

Zpráva disciplinární komise ze dne 1. dubna 2010

DOLEŽAL LUKÁŠ (FK Bohutín) – žádost o změnu trestu, žádosti se VYHOVUJE, činnost uvolněna od 1.4.2010
NOVÁK MAREK (Sokol Nový Malín) – DK odložila projednání na příští zasedání dne 8.4.2010 v 15:00 hodin a na toto jednání předvolává: hráč Novák Marek, vedoucí družstva Laščák Vladimír (oba Sokol Nový Malín B), rozhodčí utkání Janků Milan. Jmenovaný hráč má do projednání případu zastavenou činnost.