STK – OFS

Oddíly mají možnost objednat přes OFS výtisky nových Pravidel fotbalu k 1.7.2011 a nový Soubor předpisů s novelizovanými Stanovami FA ČR. Pokud máte zájem o tyto brožury, které by měly být povinně v každém fotbalovém oddíle, je možno si je objednat u sekretáře OFS do 18.8.2011 k hromadné objednávce za okres. Na pozdější objednávky nebude brán zřetel a v případě zájmu oddílů si musí tyto tiskopisy objednat přímo v nakladatelství za cenu bez množstevní slevy a se zaplacením poštovného. Cena výtisků zatím není ověřena, předpoklad ceny u obou brožur je asi 150,- Kč za 1 kus.

Oddílům byl poštou doručen Rozpis soutěží 2011/2012 v jednom vydání, pokud některý FO tento RS neobdržel, je nutné to neprodleně oznámit na OFS k řešení.
Upozornění pro FO k uhrazení doplatku soutěžní zálohy, které jsou stále v minusové položce: FK Hanušovice, Sokol Leština, Družstevník Libivá, TJ Maletín, SK Zvole.

Upozornění pro FO na zaplacení startovného v soutěžích mužů ve výši 700,- Kč do konce srpna 2011.

Schválené změny a hlášenky k 5.8.2011

Baník Staré Město - Sokol Vikýřovice OP st. př. A 4.kolo - SO 27.8.2011 – 10:00 hodin

Ondrášovka cup – okresní kolo, termíny a delegace na 3.kolo

3. KOLO: středa 17. 8. 2011

POH 0301 Postřelmov Bohdíkov ST 17.08 17:30 Urbášek, Jílek, Přecechtěl
POH 0302 Hanušovice Maletín ST 17.08 17:30 Žák, Podhajský, Provazník

Finále Poháru se uskuteční 24.8.2011 v 17.30 hodin na hřišti v Písařově.

DK – OFS

Zpráva disciplinární komise ze dne 11. srpna 2011

FALTÝNEK PAVEL (Sokol Hrabišín) – zastavení závodní činnosti na 1 SU od 7.8.2011 nepodmíněně
KEPRT MILAN (Sokol Třeština) – DK rozhodla NEVYHOVĚT žádosti o změnu trestu pro závažnost přestupku

KR – OFS

Náhradní seminář rozhodčích se uskuteční v úterý 16.8.2011 od 16,00 hodin v areálu Sulka Zábřeh. Seminář je povinný pro všechny zařazené i nezařazené rozhodčí na nominační listině OFS. Poplatek za náhradní seminář 50,- Kč.
Uhrazení členských poplatků ve stanovené výši a vyplnění evidenčního listu rozhodčího je do 31.8.2011.