STK – OFS

STK upozorňuje všechny pořadatele utkání posledních dvou kol všech soutěží OFS Šumperk, že v případě problému se sehráním utkání z klimatických důvodů, je nutné uvědomit sekretáře OFS minimálně den před utkáním, aby mohl být vyslán zástupce OFS na kontrolu hřiště a případné odvolání utkání předem. V ostatních případech se bude postupovat podle aktuálních možností nebo rozhodne hlavní rozhodčí těsně před utkáním. Věříme, že nebude nutné k žádným mimořádným opatřením přistoupit a STK bude moci uzavřít podzimní část soutěží k 30.10.2011 beze zbytku.

DK – OFS

Zpráva disciplinární komise ze dne 20. října 2011

BERKA ONDŘEJ (ŽD Kamenná) – zastavení závodní činnosti na 1 SU od 16.10.2011 nepodmíněně
KŘEPSKÝ DAVID (Spartak Loučná) – zastavení závodní činnosti na 3 SU od 16.10.2011 nepodmíněně
LUKÁČ DAVID (Sokol Jestřebí) – zastavení závodní činnosti na 1 SU od 16.10.2011 nepodmíněně
ZAPLETAL DAVID (FK Bohdíkov) – zastavení závodní činnosti na 3 SU od 16.10.2011 nepodmíněně
MARADA FRANTIŠEK (Sokol Jestřebí) – zastavení závodní činnosti na 4 SU od 16.10.2011 nepodmíněně
TUREK ONDŘEJ (Tatran Ruda n.M.) – žádosti hráče o změnu trestu se VYHOVUJE, trest se mění na podmíněný od 21.10.2011 do 20.1.2012
GRÚZ MARTIN (Spartak Loučná) – žádosti hráče o změnu trestu se VYHOVUJE, trest se mění na podmíněný od 21.10.2011 do 20.3.2012

TMK – OFS

TMK stanovila termín každoročního doškolení trenérů, kterým končí platnost trenérské licence „C“ na pátek 25.11.2011 od 15.00 hodin v Zábřehu na stadionu. Do oddílů bude zaslán formulář k nahlášení stávajících trenérů všech družstev, které hrají soutěže řízené OFS Šumperk, dále zde uvedou trenéry k doškolení v uvedeném termínu a závazně přihlásí nové zájemce o trenérskou licenci „C“. Školení nových trenérů bude pravděpodobně koncem února opět v Zábřehu, přesný termín bude včas oznámen.

Sekretariát OFS

U sekretáře OFS jsou k vyzvednutí nová Pravidla a Soubor předpisů pro rozhodčí a pro oddíly, které si je objednaly. Oddílům bude platba odečtena ze soutěžní zálohy ve výši 150,- Kč za kus. K vyzvednutí v úterý odpoledne a ve čtvrtek po celý den, případně po telefonické dohodě se sekretářem. Oddíly, které si dosud neobjednaly Pravidla, mají možnost za stejných podmínek si je vyzvednout také do 27.10.2011 bez objednávky. Počet Souborů předpisů je omezen, ale může se po dohodě přiobjednat. V obou dokumentech je velký počet změn a každý oddíl by měl mít obě brožury k dispozici, jelikož neznalost zákona neomlouvá. Další informace podá sekretář OFS telefonicky.