STK – OFS

Před jarní částí soutěží se uskuteční v termínech 15., 20. a 22. března aktivy oddílů před zahájením soutěží, rozdělení po skupinách připraví STK a rozešle pozvánky. Zástupce za oddíl by měl být pokud možno sekretář nebo výkonný pracovník, který má dokonalý přehled v problematice konání a zajišťování zápasů. Na aktivech budou oddílům předány míče z dotací a bude možné doplatit soutěžní zálohu dle vyúčtování za podzim 2011.

TMK – OFS

V termínu od pátku 16. 3. 2012 do neděle 18. 3. 2012 se uskuteční plánované školení trenérů licence „C“ (platná pro všechny soutěže pod hlavičkou OFS). Upozorňujeme, že oddíl je povinen informovat své zájemce, kteří jsou přihlášeni, aby se na tento termín připravili časově, není možné během školení nikoho uvolňovat na jiné akce. Program bude zaslán oddílům e-mailem po jeho schválení vyššími svazovými orgány. Prezence uchazečů bude v pátek ve 14.00 hodin na stadionu SK SULKO Zábřeh. Oddílům bude zaslán seznam přihlášených k potvrzení a poplatek bude zaplacen bezhotovostně na účet OFS před konáním školení, v případě neúčasti bude vrácena jen část na účet soutěžní zálohy, druhá část bude stržena na nutné náklady s přípravou a zajištěním školení. O výši těchto podílů rozhodne VV OFS.

KR – OFS

Před zahájením soutěží se uskuteční seminář rozhodčích v Leštině 18. února 2012 od 9.00 hodin (prezence). Účast všech rozhodčích v evidenci KR OFS je povinná. Na semináři budou předány Pravidla fotbalu a Soubor předpisů za poplatek těm rozhodčím, kteří si je doposud nevyzvedli, dále by měl být k dispozici k převzetí nový odznak rozhodčího FAČR, předají všichni, kteří tak již učinili předloží doklad o zaplacení poplatku za přihlášení, dále předloží ke kontrole platnou lékařskou prohlídku.

KR OFS v Šumperku připravuje na měsíc březen školení nových rozhodčích kopané. Vyzýváme FO, FK a celou fotbalovou veřejnost o pomoc při rozšíření a hlavně omlazení stávajícího kolektivu. Zájemci, kteří se takto rozhodnou, přihlaste se u předsedy KR na emailové adrese Bal.Jiri@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 606 877 329. Uveďte: jméno, adresu bydliště a RČ. Týká se zájemcú starších 17 let. Přesné informace ohledně školení Vám budou oznámeny.