VV – OFS

Dne 8. 7 .2010 se uskutečnila volební VH OFS Šumperk, kde byl zvolen nový VV OFS a RK OFS. Nový VV se 15.7. sešel na ustavujícím zasedání, kde byly rozděleny mezi jeho členy jednotlivé komise, ve kterých jsou vždy jako předsedové. Předsedou VV byl na VH zvolen Charvát Bohuslav, další komise jsou rozděleny takto: místopředsedou VV a předsedou disciplinární komise je Mrnka Josef, předsedou sportovně-technické komise Březina Luděk, předsedou komise rozhodčích Balcárek Jiří, předsedou hospodářské komise Langhammer Luděk, předsedou komise mládeže Symerský Vratislav, předsedou trenérsko-metodické komise Směšný Ivar. Zvolená RK OF ještě neměla své zasedání, na kterém musí být zvolen předseda RK OFS. Schůze VV OFS budou po dohodě ve stávajícím termínu, tj. první úterý v měsíci. Další schůze VV OFS bude v úterý 3.8.2010.

STK – OFS

Po skončení VH OFS se uskutečnil losovací aktiv s oddíly, kde byly rozlosovány všechny soutěže, které řídí OFS Šumperk. Došlo k drobným úpravám v rozlosování, které byly zaslány do oddílů. Po zaslání bylo ještě mimořádně přijato družstvo mladších žáků Sokola Bludov do soutěže mladších žáků na volné číslo 9. Žádáme všechny oddíly, aby si zařadily na tuto pozici Sokol Bludov, hrací den a čas budou doplněny později hlášenkou.
Připravujeme do tisku nový Rozpis soutěží a naší snahou je, aby byl zaslán do oddílů ještě před zahájením OP mužů, tj. do 7.8.2010. Pokud se to nepodaří, dopředu se omlouváme, ale i tak bude zaslán tento rozpis oddílům v elektronické podobě se všemi náležitostmi co nejdříve.

Ve středu 28. 7. 2010 začíná nová sezona tradičně startem okresní částí Ondrášovka cupu dle následujícího rozlosování:

1. KOLO: středa 28. 7. 2010 – začátek v 17:30 hodin
POH 0101 – FK Krchleby – FK Úsov
POH 0102 – Sokol Třeština – Sokol Lesnice
POH 0103 – TJ Maletín – FC Dubicko
POH 0104 – volno – SK Loštice
POH 0105 – Tatran Písařov – FK Bohdíkov
POH 0106 – FC Rovensko – Sokol Hrabišín
POH 0107 – Jiskra Rapotín – TJ Postřelmov
POH 0108 – volno – Baník Staré Město
Upozorňujeme všechny zúčastněné oddíly, že platí všechna ustanovení, jako v minulém soutěžním ročníku, včetně hlášení výsledků nebo disciplinárního postihu. Delegace rozhodčích bude uskutečněna telefonicky z důvodu čerpání dovolené.

KR – OFS

V sobotu 7.8.2010 se uskuteční v pohostinství u Keprtů v Leštině pravidelný seminář rozhodčích. Začátek je v 9,30 hodin, prezentace bude od 9,00 hodin. Pro všechny rozhodčí je účast povinná, bez ní nemohou být nasazeni k řízení utkání, stejně jako musí mít uhrazen členský příspěvek rozhodčího pro nový soutěžní ročník.