STK – OFS

Jarní aktivy se zástupci FO/FK se uskuteční v těchto termínech: 6. 3. a 13. 3. 2009 od 16.00 hodin v zasedací místnosti OS ČSTV Tyršova 12 Šumperk a 20. 3. 2009 od 16.00 hodin v restauraci na stadionu v Mohelnici.

6. března pro zástupce účastníků OP mužů + So V. Losiny a TJ Libina.

13. března pro zástupce účastníků III. tř. mužů sk. A + FK Šumperk, FK Bohdíkov, Olpa Jindřichov, Ta Ruda, So Štíty a Sp. Loučná, Ji Oskava.

20. března pro zástupce účastníků III. tř. mužů sk. B + Moh.-Moravičany, So Lesnice, So Palonín.

Pozvánky budou FO/FK zaslány elektronickou poštou.

Změna

Změna ve funkci jednatele FO TJ Tatran Ruda nad Moravou: sekretář Zatloukal Libor, 789 63 Ruda nad Moravou, Dlouhá 211, M: 604/814 620. Zasílejte na tuto adresu.

KR – OFS

Pro rozhodčí okresu Šumperk, kteří řídí soutěže v O – KFS: Jarní seminář rozhodčích O – KFS se bude konat v termínu 8. března 2009 v 10.00 hodin v motelu U kováře v Zábřehu.