STK – OFS

Tabulky všech kategorií po podzimním soutěžním ročníku 2008–2009

TMK-OFS

Zánik platnosti trenérských průkazek. Trenéři licence „C“, kterým zanikla platnost nebo v nejbližší době končí platnost průkazky a mají zájem o doškolení trenéra licence „C“, přihlaste se písemně na sekretariát OFS Šumperk, Tyršova 12 do 19. 11. 2008. Doškolení je plánováno na termín 21. 11. 2008 od 16.00 hodin.