Galerie: Bílá Voda v obrazech

V nejsevernějším cípu Javornického výběžku leží obec Bílá Voda. Vede sem jediná cesta, ze tří stran ji obklopuje Polsko. Mluví se o ní jako o nejodlehlejší obci České republiky. Ve vesnici s osmnáctiprocentní nezaměstnaností se nežije lehce, lidé odsud odcházejí. V roce 1900 tu žilo téměř třináct stovek lidí, nyní jsou to stovky tři. Po druhé světové válce německé obyvatelstvo vystřídali Češi. Dnes v Bílé Vodě žije rovněž komunita Rumunů představující třetinu obyvatel vesnice, ale také Němci, Slováci, Poláci či Romové. Pestrá směsice národností. Do života obce se nesmazatelně zapsala církev. Ve čtvrtině 18. století v Bílé Vodě vznikla piaristická kolej a gymnázium. V dobách největší slávy ústav navštěvovalo přes tři sta žáků. Tolik obyvatel má dnes celá Bílá Voda. Tady bývalo centrum vzdělanosti celého regionu. Studenti tu už dávno po klice nesahají. Za éry komunismu areál sloužil jako internační klášter pro řeholnice. Postupně v Bílé Vodě vznikla obrovská komunita, která v roce 1988 čítala 415 sester z třinácti kongregací. Odlehlá vesnice ležící na hranici s Polskem se soudruhům k „úklidu“ řádových sester skvěle hodila. Poslední řeholnice odešla z Bílé Vody v roce 2002. Stovky jich však našly místo posledního odpočinku na zdejším hřbitově. Je pravděpodobně místem s největší koncentrací hrobů řádových sester na světě. Za čtyřicet let nuceného pobytu zde byla pohřbena většina sester, které v Bílé Vodě žily. Hrobů je zde až sedm set. Panuje zde klid a mír. Před čtrnácti lety pohřebiště Ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní památku. V hromadném hrobě na bělovodském hřbitově leží oběti pochodu smrti, který v kruté zimě roku 1945 táhl z koncentračního tábora Osvětim přes Javornicko do Kladska. Nelidským podmínkám podlehlo ve vesnici či blízkém okolí třináct vězňů. Zámek v Bílé Vodě. Podobu mu vtiskla pruská princezna Mariana Oranžská, která v Bílé Vodě žila ve vyhnanství. Dnes tu sídlí psychiatrická nemocnice nesoucí její jméno. Zdejší autobusová zastávka je konečná. Do zdejší nemocnice míří ti, kteří jsou na konci sil a nezvládají problémy s alkoholem nebo s drogami. Vede odtud ale i cesta zpět. Bílá Voda sice leží na „konci světa“, pro mnoho lidí ale znamená nový začátek.