Galerie: Deník na návštěvě - Sudkov

Obec Sudkov Obec Sudkov Obec Sudkov Obec Sudkov Sudkov - bývalá textilka Moravolen. Sudkov - bývalá textilka Moravolen. Sudkov - zástavba u bývalého Moravolenu. Sudkov - zastávka u bývalého Moravolenu. Sudkov - rybník. Sudkov - bývalá restaurace U Adély. Sudkov - mateřská škola a komunitní centrum. Sudkov Sudkov Mateřská škola a komunitní centrum. Sudkov Sudkov Sudkov Sudkov Sudkov - kaple sv. Prokopa. Sudkov - obecní úřad. Sudkov - kaple sv. Prokopa. Sudkov Sudkov Sudkov - Hasičská zbrojnice Sudkov - škola. Sudkov - škola. Sudkov - škola. Sudkov - lípa svobody. Sudkov - lípa svobody. Sudkov - hřiště u Desné. Sudkov - hřiště u Desné. Sudkov - hřiště u Desné. Sudkov - knihobudka Sudkov - bývalá restaurace U Adély. Sudkov - hřiště u Desné. Sudkov - stavidlo u rybníka. Sudkov - bývalá továrna Moravolen. Starostka Sudkova Milena Sobotková