1/1

Místostarosta Jan Přichystal a zaměstnankyně infocentra Radka Jílková a Miroslava Kouřilová přebírají ocenění

Místostarosta Jan Přichystal a zaměstnankyně infocentra Radka Jílková a Miroslava Kouřilová přebírají ocenění

Zdroj: MÚ Šumperk