2/8

Doc. PhDr. Tomáš Lebeda Ph.D. vedoucí katedry politologie a evropských studií na FF UP v Olomouci.

Autor: Deník / Kopáč Jiří