S nezájmem žen a nejmenších se v horském městečku nepotýkají. Téměř tři desítky dětí si hasičský stejnokroj oblékají s pýchou.

Mladí hasiči se v klubovně hasičské zbrojnice schází pravidelně každý pátek. Pod vedením Dagmar Juráškové a Ladislava Salvy se připravují na soutěže, odkud pravidelně vozí poháry. Svou bojovností podle vedoucích předčí i dospělé hasiče. A jaký mají vedoucí recept na úspěch a zájem o sport?

„Děti se musí zabavit, což se nám daří. Chodíme ven a když prší, tak pořádáme soutěže v hasičárně. Děti malují, sportují a za odměnu vždy dostávají nějakou sladkost,“ řekla Dagmar Jurášková, která za patnáct let vychovala stovky hasičů.

„Děti jsou sice občas přidrzlí, ale umíme si sjednat respekt a berou nás. Děti mám moc ráda a práce s nimi mě moc baví, ale přísnost musí být,“ dodala Jurášková.