„Tehdy jsme byli prakticky jediní, kdo mohl ve Starém Městě zajišťovat pomocí vysílaček spojení se světem, nefungovalo zde nic. Některé vesnice byly zcela odříznuté, pomáhali jsme také vozit jídlo na tábory, kde se rekreovaly děti a nemohly se kvůli vodě dostat jinam,“ vzpomíná velitel hasičské jednotky Horst Krobot.

Také letos v Bernarticích hasiči ze Starého Města odvedli pořádný díl práce. „Jednalo se především o čerpání vody ze sklepů a uklízení bahna,“ dodal Krobot.