Byl také iniciátorem pomníku padlým v první světové válce. Po druhé světové válce se rozvíjela i sportovní činnost sboru. V roce 1984 zasahovali dolnostudénští hasiči při opakovaných záplavách vesnice - vyčerpali tehdy 28 sklepů.

„V 90. letech sbor stále častěji asistoval při sportovních a kulturních akcích a v roce 1997 se účast na jedné z nich protáhla téměř na týden. Po dvoudenním zápřahu na cyklistickém závodu přišla v neděli 6. července večer výzva starosty a s ní největší zásah v historii sboru,“ vzpomíná velitel jednotky Petr Strnad.

I když Dolní Studénky nebyly zasaženy vodou tak jako třeba obce v údolí Desné, přesto tady utonul jeden muž, který se přijel na situaci podívat ze Šumperka; voda strhla důležitý most a zaplavila více než třicet domů. Hasiči evakuovali šest lidí a tři další zachránili s použitím lan a s nasazením života z vodního proudu. Po opadnutí povodňové vlny pokračovali několik dní v čerpání vody ze sklepů a studní.

Paradoxně během povodně vypukl také menší požár, se kterým jednotka bojovala úplně sama, protože obec byla odříznuta od okolí.

„Dodnes si cením obětavého nasazení více než dvacítky hasičů, kteří několik dní téměř nespali a dokázali ochránit své spoluobčany a minimalizovat škody na majetku,“ říká Petr Strnad.

V důsledku zkušenosti z povodně roku 1997 byla přehodnocena výbava sboru a systém výcviku. Hasiči se při něm více věnují oblasti práce na vodě a záchrany osob.

V posledních letech se změnila struktura zásahů. Ubylo požárů, zato přibylo pravidelné jarní čerpání zatopených sklepů a odstraňování škod po vichřicích.

I dnes patří sbor k hybatelům dění v obci. Domácí soutěže dospělých a dětí se těší velkému zájmu a dolnostudénská družstva mužů a veteránů se umísťují v popředí výsledkových listin. Pořádá na příklad vyhlášený ples s tradicí mnoha desítek let, pojmem široko daleko se stalo pálení čarodějnic, spolupracuje na organizaci dětského dne nebo festivalu dechovek.