Dnes má sbor třicet členů, z nichž dvanáct tvoří zásahovou jednotku. Její akčnost prověřila zejména povodeň v roce 1997, kdy byla jednotka v akci několik dnů. Mimo jiné stavěla hráze z pytlů mezi Bohuslavicemi a Třeštinou. U požárů v posledních letech zasahovat nemusela.

Díky dobré spolupráce s místním zemědělským družstvem má k dispozici družstevní cisternu Tatra 815. Na přepravu hasičů a techniky má sbor od roku 2008 nové vozidlo VW Transporter.

„Po delší odmlce se letos naše družstvo mužů opět zapojilo do hasičských soutěží. Přes velkou snahu se zatím neumisťujeme podle svých představ. Stále totiž soutěžíme s neupraveným přenosným agregátem PS12, takže vybavením se nemůžeme ostatním rovnat,“ řekl velitel jednotky Petr Lajdorf.

V červenci uspořádal sbor na nádrži Hosena první ročník Memoriálu Břetislava Sládka pojmenovaný podle dlouholetého člena sboru. Zúčastnilo se ho třináct družstev.

Letos v září začal sbor také pracovat s dětmi. Ty mají za sebou zatím jeden závod požární všestrannosti, kde skončily mezi staršími žáky na 17. místě. Soutěžení je baví, a tak dubičtí hasiči doufají, že časem přijdou dobré výsledky.