„Nový sbor byl tehdy velice aktivní a kromě jiného se zapojil do nejrůznějších společenských akcí. V roce 1949 hasičská jednotka koupila nákladní vozidlo Opel Blitz, přestavěné na hasičský speciál. Toto nyní vozidlo postupně rekonstruujeme,“ přiblížil starosta libinských dobrovolných hasičů Tomáš Kobza.

Za dobu existence sboru hasiči pamatují několik živelných pohrom, při kterých se měli co ohánět. Například v létě roku 1958 postihla Dolní Libinu tak prudká průtrž mračen, že se voda prohnala téměř celou obcí. V některých budovách hladina vody dosahovala až do jednoho metru. Tehdy členům sboru přijela pomáhat i armáda.

Další potopa přišla hned o dva roky později. To byl také rok, kdy byly obce Dolní i horní Libina spojeny v jeden celek, ale kvůli jeho rozsáhlosti zůstala na každém konci samostatná hasičská organizace.

„Tak to funguje dodnes, protože se jedná o velmi rozsáhlý katastr, který hasiči musejí obsáhnout. V Horní Libině působí zásahová jednotka, sbor v Dolní Libině se zase zaměřuje na soutěže a společenské akce, které pomáhá zajišťovat,“ vysvětlila starostka Libiny Jana Němečková.

Právě hasičský sport je magnetem pro řadu členů, libinští hasiči si totiž na různých sportovních kláních vedou velmi úspěšně.