„Spolupráce obce s místním sdružením hasičů je vynikající, hasiče podobně jako jiné spolky, se snažíme všestranně podpořit. Nedávno například dostali k dispozici novou klubovnu,“ řekla na adresu vikýřovických hasičů starostka obce Zdeňka Riedlová.

Zásahovou jednotku tvoří třináct členů a technické vybavení má na slušné úrovni.

„Letos se nám podařilo vyměnit starší cisternu za novější typ, nyní máme k dispozici Liaz RTH 70Š, dále na přepravu osob používáme Avii na přepravu osob. K našemu vybavení patří také raft, plovoucí čerpadlo, lezecká výbava, kalové čerpadlo, motorová pila halogenové osvětlovací rampy. Naše jednotka především pomáhá při technické pomoci v obci,“ vysvětlil velitel sboru dobrovolných hasičů Jaroslav Škrabal.

Velmi důležitou činností je práce s dětmi a mládeží.

„Mladým členům sboru se věnujeme, zúčastňují se pravidelně soutěží v požárním sportu, kde se umísťují na předních místech,“ dodal starosta sboru. Vikýřovičtí hasiči jsou přínosem také pro společenské dění v obci, Hasičský ples, kácení máje nebo organizace dětského dne ve spolupráci z obcí jsou pravidelné úspěšné akce.

Poslední významnou akcí hasičů byl výjezd na konci června na Jesenicko, kde byla řada obcí postižena záplavami. Jednotka pomáhala v Tomíkovicích, kde odčerpávala vodu ze sklepů a pomáhala zachraňovat vodou ohrožené věci. „Snažili jsme se také dávat psychickou podporu lidem, to bylo pro nás velmi důležité,“ dodal Jaroslav Škrabal.