Prvním předsedou byl zvolen František Pastyřík a velitelem Josef Kuchař. Ten je pamětníkem veškerého hasičského života v novodobé historii obce, neboť je členem místního sboru už šedesát let.

Dnes je jednotka, která má deset členů, zařazena do poslední páté kategorii s místní působností. Ve výbavě má auto Avia Furgon, motorovou stříkačku, plovoucí a ponorné čerpadlo, elektrocentrálu, motorovou pilu a další potřebnou techniku.

„Pro spojení s krajským informačním střediskem profesionálních hasičů jsme vybaveni radiostanicí. Zásahy jednotky jsou rozmanité. V poslední době převládala činnost spojená s velkou vodou, tedy technická pomoc při čerpání sklepů a garáží. Dále pomáháme profesionálům při požárech s vynášením materiálu a dohašovacích pracích. Zásahů máme v posledních letech tak kolem pěti za rok a doufáme, že toto číslo se nebude nějak dramaticky měnit,“ řekl velitel hrabišínských hasičů Roman Jírů.

Hasiči v Hrabišíně vychovávají i své nástupce. V roce 2001 se podařilo dát dohromady partu dětí, které se zapojily do nácviku hasičských disciplín. Děti trénují pravidelně každý týden. Jejich vedoucí kladou důraz na fyzickou kondici a všeobecné znalosti. „Děti se také pravidelně zapojují do sběru starého papíru, do příprav různých kulturních akcí a brigád, které se konají v naší obci,“ dodal Roman Jírů.