Mnozí Češi z Olšan proto byli členy sboru v sousedním Klášterci, který fungoval už od roku 1888.

V zápisu z ustavující valné hromady je zmínka o 28 činných hasičích a 26 členech přispívajících. Generální ředitel papírny tehdy slíbil zapůjčit potřebnou výstroj, výzbroj a nářadí, později si ale továrna zřídila znovu svůj vlastní sbor.

Od konce šedesátých let využívají hasiči areál bývalého sokolského cvičiště, které si opravili.

Už v době první republiky se významně podíleli i na kulturním dění v obci. Pořádali divadlo, plesy, zábavy a slavnosti.

Stejně je tomu dnes, kdy má sbor 52 členů, z toho jedenáct v zásahové jednotce a patnáct dětí v kroužku mladých hasičů. Ti se od roku 2003 pravidelně zúčastňují pohárových soutěží.

„Po prvních nezdarech se dětem docela daří. V krátké době si získaly respekt soupeřů dobře zvládnutým útokem. Tuto královskou disciplínu požárního sportu několikrát předvedly i na dětském dnu a v ukázkách pro školu. Budeme rádi, když aspoň někteří z kroužku zůstanou v budoucnosti našimi aktivními členy,“ řekl velitel jednotky Jan Dokoupil.

Olšanská jednotka je vybavena automobilem a požární stříkačkou, má plovoucí čerpadlo, elektrocentrálu a osvětlovací soupravu. „V loňském roce jsme vlastními silami bez nároku na odměnu zrekonstruovali šatnu a učebnu v požární zbrojnici,“ uzavřel Jan Dokoupil.