„Působíme v katastru obce kde je potřeba. Každoročně také pořádáme karneval a ples, při ostatních akcích zajišťujeme dozor a technickou pomoc. K dispozici máme hasičský speciál Avii DA 31 a také vůz Škoda 1203. Obě auta slouží především k přepravě osob a materiálu, cisternu nemáme,“ vysvětlil starosta Sboru dobrovolných hasičů Bohutín Martin Diviš.

Právě hasičský speciál je důkazem šikovnosti a obětavosti bohutínských hasičů. Vůz totiž obec pro sbor zakoupila před několika lety. Ceně ovšem odpovídal také její technický stav, auto bylo třeba celé generálně opravit. Bohutínští hasiči se ve volných chvílích opravám věnovali skoro rok.

Historie bohutínského sboru dobrovolných hasičů sahá do roku 1894, jeho zakladatelem byl učitel Karel Zbořil. Důvodem založení sboru byla především poloha obce, z jihozápadní strany byla pravidelně na jaře vesnice sužována povodněmi. A bohutínští obyvatelé již nechtěli spoléhat na pomoc hasičů z okolních vesnic.