„Sloučili jsme se v roce 1940, v době druhé světové války, kdy nebyli lidi. Muži byli na frontách a bylo potřeba zajistit pohotovost,“ vysvětlil starosta Hradce – Nové Vsi Pavel Stejskal (ODS). V roce 1948 došlo i ke sloučení osad.

V současné době má sbor dvacet členů. Dříve měli hasiči z Hradce – Nové Vsi plné ruce práce.

„Často hořel les. Na trase do Ostravy jezdil parní vlak a když projížděl přes les, tak většinou začal od jisker hořet,“ zavzpomínal starosta hasičů Jan Koryťák. Pohotovost jeho mužům skončila v sedmdesátých letech, kdy se dráha modernizovala.

V poslední době hasiči moc práce nemají. „Poslední požár jsme u nás měli na začátku devadesátých let. Patnáct let už u nás nehořelo,“ usmál se Koryťák.

To ale neznamená, že by hasiči zaháleli. Zaměstnávají je povodně. První prověrku měli požárníci v roce 1997.

„Tehdy jsme pomáhali v Mikulovicích a nejsou to dobré vzpomínky. Když člověk viděl, jak odplouvají po vodě baráky, cítil bezmoc. Když voda opadla, tak nám začala pořádná práce. Čistili jsme studny a sklepy, které byly plné štěrku,“ zavzpomínal Koryťák.

Své zkušenosti sbor využil, když odjel pomáhat do zatopených Neratovic v roce 2002. O pět let později zasahovali hradecko-novoveští u sousedů.

Velký paradox zažili požárníci při letošních ničivých povodních. Do obce, která leží mimo velké toky přišla voda z polí a malých potůčků, které se proměnily v řeku.

Hasiči z Hradce – Nové Vsi se realizují na soutěžích. Z deseti letošních soutěží si přivezli sedm pohárů. Hrdí jsou i na své hasičské minimuzeum a historický exponát, kterým je auto Praga RN z roku 1953.

„Je stále pojízdné. Už rok máme novou Avii, takže auto odpočívalo v muzeu. Po roce jsme jej vyvezli na technickou kontrolu. Klidně bychom s ním jeli i k zásahu, jsme na něj zvyklí,“ řekl velitel sboru Radek Koryťák.