Školička bruslení pro mateřské školy probíhá v měsících říjen až prosinec 2014 a v měsících leden až březen 2015, vždy v ranních hodinách od 8.30 do 9.30 hodin.

Nábor do hokejové přípravky probíhá vždy v pondělí od 17:15 hod. a v sobotu od 8:30 hod.

Hlavním cílem školičky brusleníje naučit děti hravou formou základy bruslení na ledě, zdokonalovat pohybové dovednosti, rozvíjet pohybové schopnosti, fyzickou a psychickou zdatnost, samostatnost a sebedůvěru. Dále pak podporovat rozvoj manipulačních a koordinačních dovedností na ledě, rozvoj obratnosti a vytrvalosti v činnostech, vytvářet podmínky a podporovat potřebu pohybu, sportování a zdravého životního stylu. Děti si postupně osvojují základních bezpečnostní, organizační a hygienická pravidla při pobytu v novém prostředí a nových pohybových činnostech. Rozvíjejí svou samostatnost a důvěru v sebe sama a kolektiv, do kterého se postupně začleňují.

Pro školičku bruslení potřebují děti jen to nejzákladnější vybavení. Brusle, přilbu a chrániče kolen.

Výuku bruslení na ledě zajišťuje hokejový klub Mladí Draci Šumperk se svými instruktory a trenéry. Učitelky z mateřských školek připravují děti na výuku bruslení před každou lekcí a během výuky jsou dětem a trenérům k dispozici v případě potřeby. Výuky bruslení se mohou zúčastnit i děti, které nenavštěvují mateřskou školku.

Na závěrečnou lekci bruslení pro mateřské školy zveme všechny rodiče zúčastněných dětí, které chtějí zhlédnout Karnevalové řádění. Veškeré informace ke školičce bruslení jsou dostupné na webových stránkách hokejového klubu HKMD Šumperk.

V hokejové přípravcese dítě může realizovat prostřednictvím sportování na ledě i mimo led.

Může při něm zažívat chvíle vítězství, porážek, radosti, smutku a únavu po namáhavém tréninku nebo hře. Učí se přitom poznávat sebe samo, své možnosti, okolí, kamarády a také pravidla, která je nutné dodržovat.

Hodiny strávené na hřišti, v tělocvičně nebo na ledě jsou aktivitami ve volném čase a přispívají k prevenci negativních sociálních jevů, které se stále častěji objevují již u nejmladších dětí.Sportování dětínelze chápat jako cestu ke zvyšování výkonnosti a přípravy na důležité závody a utkání, ale hlavně jako dlouhodobouvýchovnou činnost, na které se podílejí učitelé, trenéři, vedoucí a hlavně rodiče. Na jejím konci by měl stát člověk, kterému sport dal především krásné dětství plné kamarádů a zábavy.

Trénink přípravky hokejového klubu Mladí Draci Šumperk se koná pravidelně na zimním stadionu v Šumperku vždy v pondělí od 17.15 hodin a v sobotu od 8.30 hodin. Vašim dětem se budou věnovat kvalifikovaní trenéři, vedoucí a zapálení rodiče. Děti budou zapojeny do všestranné sportovní přípravy s možností začlenění se do soutěží organizovaných českým svazem ledního hokeje. Pro děti, které začínají se sportováním v přípravce ledního hokeje, postačí minimální základní výbava: brusle, hokejka, přilba, chrániče kolen popř. loktů a teplé rukavice. Hokejový klub HKMD Šumperk může další části hokejové výstroje také zapůjčit po předchozí domluvě.

Informace: Miroslav Hornich, vedoucí školičky bruslení pro mateřské školy a trenér přípravky ledního hokeje HKMD Šumperk, mobil: 608 884 769, email: m.hornich@seznam.cz.