V letošním roce bude školička bruslení pro mateřské školy zahájena stejně jako v roce minulém od v měsíci září. Pokračovat bude v dalších měsících až do března 2016, vždy v ranních hodinách od 8:30 do 9:30 hodin.

Hlavním cílem školičky bruslení je naučit děti hravou formou základy bruslení na ledě, zdokonalovat pohybové dovednosti, rozvíjet pohybové schopnosti, fyzickou a psychickou zdatnost, samostatnost a sebedůvěru. Dále pak podporovat rozvoj manipulačních a koordinačních dovedností na ledě, rozvoj obratnosti a vytrvalosti v činnostech, vytvářet podmínky a podporovat potřebu pohybu, sportování a zdravého životního stylu. Děti si postupně osvojují základních bezpečnostní, organizační a hygienická pravidla při pobytu v novém prostředí a nových pohybových činnostech. Rozvíjejí svou samostatnost a důvěru v sebe sama a kolektiv, do kterého se postupně začleňují.

Pro školičku bruslení potřebují děti jen to nejzákladnější vybavení. Brusle, přilbu a chrániče kolen.

Výuku bruslení na ledě zajišťuje hokejový klub Mladí Draci Šumperk se svými instruktory a trenéry. Učitelky z mateřských školek připravují děti na výuku bruslení před každou lekcí a během výuky jsou dětem a trenérům k dispozici v případě potřeby. Výuky bruslení se mohou zúčastnit i děti, které nenavštěvují mateřskou školku. Na závěrečnou lekci bruslení pro mateřské školy zveme všechny rodiče zúčastněných dětí, které chtějí vidět karnevalové řádění. Veškeré informace ke školičce bruslení jsou dostupné na webových stránkách hokejového klubu HKMD Šumperk www. hkmdsumperk.cz.