Záležitost se týká Hoškova předchozího zaměstnání v Místní akční skupině Horní Pomoraví (MAS), kde byl v letech 2017 až 2019 manažerem projektu na prostupné zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných na Hanušovicku. Součástí projektu byly mimo jiné kurzy na obsluhu křovinořezů.

Obžaloba: upravoval dokumenty

Karel Hošek měl podle obžaloby ve čtyřech případech dodatečně dopsat do potvrzení o zdravotní způsobilosti účastníků kurzu datum vystavení. V jednom případě měl navíc do dokumentu napsat, že účastnice kurzu je zdravotně způsobilá, ačkoli si byl podle obžaloby vědom opaku. K falzifikaci dokumentů mělo dojít po uzavření projektu při jeho kontrole.

Starosta Vápenné Leoš Hannig je souzený v souvislosti s dotacemi na rekonstrukci Latzelovy vily.
Kauza rekonstrukce Latzelovy vily: starosta Vápenné dostal u soudu podmínku

Podle státního zástupce Karel Hošek věděl, že dokumenty potvrzující zdravotní způsobilost musí zájemce o kurz předložit už k přihlášce.

„Když však dotyčné osoby neměly potvrzenou potřebnou zdravotní způsobilost ani k datu nástupu na rekvalifikační kurz a z tohoto důvodu neměly na kurz vůbec nastoupit, upravil dokumenty potvrzující zdravotní způsobilost u konkrétních účastníků rekvalifikačního kurzu. Ty pak předložil poskytovateli dotace, aby mohly být takto nepravdivě ospravedlněny náklady vynaložené na rekvalifikaci u dotčených osob,“ uvedl státní zástupce Stanislav Tichý.

Viní ho ze tří trestných činů

Výdaje na rekvalifikaci čtyř účastníků ve výši 45 tisíc korun musela MAS poskytovateli dotace vrátit. Státní zástupce nicméně uvedl, že Karel Hošek způsobil České republice a Evropské unii škodu ve výši 4,2 milionu korun, protože na základě nepravdivých údajů byla organizaci vyplacena dotace v této výši. Suma odpovídá nákladům na celý projekt, který se skládal z řady dalších aktivit.

Karla Hoška tak státní zástupce obžaloval ze zločinů dotačního podvodu, poškození finančních zájmů Evropské unie a přečinu padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu.

V Hanušovicích od jara zvelebují město skupiny dlouhodobě nezaměstnaných.
Dlouhodobě nezaměstnaní? V Hanušovicích zvelebují město

Středečního jednání se účastnil zástupce ministerstva financí. Požadoval, aby v případě odsouzení soud Karlu Hoškovi uložil náhradu škody ve výši 4,5 milionu korun.

„Pokud bude prokázán trestný čin, Česká republika bude nucena buď částku vrátit, nebo bude krácena na platbách z Evropské unie a bude muset nést náklady na dotovaný projekt sama,“ zdůvodnil.

Obhájce: milionová škoda nevznikla

Podle Hoškova advokáta Josefa Sedláčka mladšího schází v obžalobě vysvětlení souvislosti čtyř problematických dokladů se vznikem více než čtyřmilionové škody. Řekl, že taková škoda v současné chvíli ani nevznikla.

Obhájce rovněž poukázal na skutečnost, že kurzy skutečně proběhly a jejich účastníci byli rekvalifikováni. „Všichni čtyři uchazeči, u nichž měla být zdravotní způsobilost sporná, se rekvalifikovali, pracovali s předmětnými stroji a zjevně zdravotní způsobilost osvědčili,“ řekl.

Obhájce připomenul, že MAS měla uzavřenou smlouvu se střední odbornou školu, která jako akreditovaný subjekt a dodavatel kurzu měla službu poskytnout. Škola najala autorizovanou osobu, která provedla rekvalifikační kurs a vydala osvědčení. Tento člověk si měl podle obhájce všechny skutečnosti ověřit. Přílohou smlouvy mezi MAS a školou byla akreditace, z níž podle něj vyplývalo, že zdravotní způsobilost vyžadována nebyla.

Místostarosta Šumperku Karel Hošek
Šumperský místostarosta jde k soudu. Viní ho z podvodu

„Jak měl zaměstnanec příjemce dotace (Karel Hošek, pozn. red.) kontrolovat autorizované subjekty, které zajišťovaly poskytnutí rekvalifikačního kurzu?“ ptal se obhájce.

Karel Hošek vypověděl, že jeho úlohou při kurzech bylo řešit praktické záležitosti, například zda účastníci na jednotlivé lekce docházejí. Zdravotní dokumentaci neřešil, pochybení v celé věci však přiznal.

Hošek: Je možné, že jsem razítko okopíroval

„Když jsem byl vyzván poskytovatelem dotace, ať doplníme zdravotní dokumentaci, udělal jsem hloupost, že jsem nezavolal paní doktorce a nezeptal se jí, kdy u ní ti lidé byli. Napsal jsem tam nějaké hloupé datum, což jsem vypověděl i na policii. Zpětně toho velmi lituji,“ řekl.

Přiznal zpětně dopsaná data do potvrzení a v jednom případě i dopsání textu, že účastnice kurzů je zdravotně způsobilá. Soudce se Karla Hoška ptal, kde se na dokumentu vzal podpis lékařky a její razítko. „Je možné, že jsem to tam okopíroval,“ připustil Karel Hošek.

Průtah Hanušovicemi uzavře na čtyři měsíce velká rekonstrukce.
Uzavírka v Jeseníkách: místní Hanušovice projedou, ostatní čeká dlouhá objížďka

Zdůraznil, že ačkoli účastníci projektu byli i více než deset let bez zaměstnání, několik z nich dodnes pracuje.

„Vytvořila se praxe, kterou se nyní ministerstvo práce se starostou Hanušovic snaží vtělit do aktivit úřadu práce. Ten se podle Hanušovic učí, jak pracovat s touto cílovou skupinou,“ uvedl Karel Hošek.

Hlavní líčení soudce odročil na konec června, kdy by měli být předvoláni svědci a mohl by být vynesen i rozsudek.