Případ se týká projektu Prostupné zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných na Hanušovicku, který v letech 2017 až 2019 uskutečňovala Místní akční skupina Horní Pomoraví. Karel Hošek tehdy jako její zaměstnanec a projektový manažer vypracoval na tento projekt žádost, na jejímž základě byla organizaci poskytnuta dotace.

Obžaloba: dopustil se dotačního podvodu

„Na základě následných jednotlivých podaných žádostí o platbu a zpráv o realizaci, ve kterých obžalovaný vědomě uvedl nepravdivé údaje, byly příjemci dotace schváleny způsobilé výdaje v celkové výši 4 165 278 korun. Ty byly postupně obecně prospěšné společnosti neoprávněně vyplaceny, čímž měla být Evropské unii a České republice způsobena škoda v celkové výši 4 165 278 korun, (z toho 85 procent tvoří finanční prostředky EU),“ stojí v avízu, které krajský soud k případu poskytl.

Starosta Vápenné Leoš Hannig je souzený v souvislosti s dotacemi na rekonstrukci Latzelovy vily.
Kauza rekonstrukce Latzelovy vily: starosta Vápenné dostal u soudu podmínku

Karel Hošek se měl tímto jednáním podle obžaloby dopustit dotačního podvodu. „V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody v délce trvání dvou až osmi let,“ píše se dále v avízu soudu.

Karel Hošek poskytl Deníku k případu své vyjádření. Popsal, že cílem projektu bylo nejen vytvořit pracovní místa u obcí a podnikatelů, ale také jeho účastníky provázet, motivovat, řešit absence, případně alkohol na pracovišti. Do projektu byli totiž zapojeni lidé, kteří byli i deset let v evidenci úřadu práce nebo v zaměstnáních opakovaně selhávali.

U zdravotních prohlídek chyběla data

„Projekt skončil v listopadu 2019 a v prosinci se uskutečnila kontrola. Proběhla standardně, úředníci konstatovali, že se splnily všechny cíle, uznali, že s touto klientelou bylo náročné pracovat,“ popsal Karel Hošek.

Součástí projektu byly i kurzy. Ke kurzu práce s křovinořezem chtěly kontrolorky doložit akreditaci a zdravotní prohlídky účastníků. U potvrzení o zdravotní způsobilosti ale nebyla vyplněná data provedení prohlídek.

Euro, ilustrační foto
Dvě firmy z Javornicka vyšetřují kvůli podvodu s evropskými dotacemi

„V rámci kontroly, kdy v březnu 2020 chtěli potvrzení dodat do tří dnů, jsem udělal chybu. Dopsal jsem do nich data, která mi řekla paní kontrolorka nebo lektor kurzů, to si už nepamatuji. Kontrolorky kontaktovaly doktorku a chtěly, abych jim doložil datum, které si předem u doktorky ověřily,“ uvedl Karel Hošek.

Náklady na rekvalifikační kurzy, k nimž byla u potvrzení zpětně dopsána chybná data, se z projektu podle Hoška vyjmuly a peníze byly poskytovateli dotace vráceny. Celkově se mělo jednat o čtyřicet tisíc korun.

Hošek: Kdyby to byl záměr, datum napíšu správně

„Tím byla kontrola skončena. Pak přišla kontrola finančního úřadu, ta proběhla v pořádku. V roce 2021 nebo 2022 jsem se dozvěděl, že ony čtyři dokumenty s daty řeší policie. Nechápal jsem to, už jsme za to byli potrestáni. Od té doby se to táhne,“ dodal Karel Hošek.

Odmítl, že by vědomě způsobil podvod. „Datum jsem tam napsal špatně. Napsal jsem dubnové a mělo tam být únorové. Jen díky tomu to kontrolorky zjistily. Kdybych to udělal záměrně, tak tam přece napíšu správné datum,“ tvrdí Karel Hošek.

V Hanušovicích od jara zvelebují město skupiny dlouhodobě nezaměstnaných.
Dlouhodobě nezaměstnaní? V Hanušovicích zvelebují město

Místostarosta argumentoval, že kurzy na obsluhu křovinořezů regulérně proběhly a jejich účastníci byli zdraví. Celý projekt prostupného zaměstnávání navíc nebyl na těchto kurzech založený.

„Byl postavený na zlepšení kompetencí lidí, sociální podpoře. Řešili jsme absence, alkohol. Někteří účastníci šli po křovinořezech i na další kurzy. Celkem měli dvě sta hodin podpory, z toho kurz byl čtyřicet hodin. Pomohl jim, ale nebyl klíčovou součástí,“ doplnil Karel Hošek.

Jak se případ udál, bude rozplétat soud. Lze předpokládat, že další úhly pohledu do něj přinesou svědci.