Podařilo se zde objevit areál pravěkého sídliště z pozdní doby bronzové z období přibližně tisíce let před naším letopočtem. „Některé nálezy jsou ale mnohem starší. Pocházejí z mladší doby kamenné. Je to období takzvané kultury s lineární keramikou, což je asi pět tisíc let před naším letopočtem. Vypadá to tedy, že tato lokalita byla osídlovaná opakovaně," vysvětlil archeolog Jakub Halama, který výzkum vede.

V lokalitě nad ulicí Na Tvrzi se podařilo objevit jednotlivé zahloubené objekty. Menší z nich zůstaly po kůlech a značí půdorysy pravěkých obydlí. Větší jámy jsou až metr hluboké a sloužily k různým účelům.

„Některé používali naši předci na těžbu hlíny například na omazávání obydlí. Po jejich vytěžení se z nich staly jámy odpadní. Pak jsme zde našli také zásobní jámy, které sloužily jako jakési malé sklípky pro uchovávání potravin," osvětlil Jakub Halama.

Rozsáhlá lokalita je na nálezy opravdu bohatá. Podařilo se vykopat zlomky různých keramických nádob, ale i jednu celou, která byla jen rozpraskaná, takže půjde dobře zrekonstruovat. Archeologové našli i zrnotěrku, což jsou vlastně dva kameny, které sloužily k mletí obilí, nebo bronzové jehlice, jež naši předci používali ke spínání oděvů.

Archeologové nyní pracují na místě, kde stávala samotná osada. Už ve dvacátých letech minulého století se ale podařilo asi tři sta metrů vzdušnou čárou odtud u křižovatky silnic na Úsov a Třeštinu nalézt pravěké pohřebiště.

„Podařilo se tam vykopat zbytky pravěkých hrobů. Pohřebiště souvisí s tímto sídlištěm. Bohužel tehdy byly výzkumy dost amatérské. Nálezy pak dlouho vystavovali v dubické škole a během druhé světové války se jich mnoho ztratilo," dodal Jakub Halama.

V lokalitě do budoucna vznikne nová ulice rodinných domů. „Máme tady připraveno šestnáct parcel, které prodáváme. Do budoucna by mohlo přibýt ještě deset dalších parcel," řekl starosta Dubicka Josef Sobotík.

Archeologové nyní prozkoumávají plochu, na které budou nové ulice. Čeká je ale ještě hodně práce. Budou muset prozkoumat i každé místo, které přijde zastavět.