Na odkrývání díla připisovanému baroknímu malíři Ignáci Oderlickému v současnosti pracují dva restaurátoři. Martina Bednářová se zabývá figurálními malbami a Michal Šelemba odkrývá dekorativní části fresek nad presbytářem.

„Nyní provádíme hrubý odkryv za pomocí kladívek a skalpelů. V hlavní partii nad oltářem byla nalezena malba anděla nesoucího na podnosu hlavu svatého Jana Křtitele, okolo se nacházejí andělé s atributy mučednictví a oslavy. Jeden anděl nese meč, další palmovou ratolest a třetí věnec symbolizující korunu oslavení v nebi. V nižších polohách byli zatím odkryti andělé nesoucí okovy, kterými byl svatý Jan spoután. Všichni tito andělé se klaní vyobrazení Božího jména nad hlavním oltářem,“ popsal Šelemba výsledky restaurátorské práce.

Potvrdila se domněnka, že malby pokračují také na zdech kostela. Sonda odhalila v blízkosti klenebního pásu figuru svatého Jana Evangelisty. Očekává se, že na stropě jsou vymalováni další tři evangelisté, malbami by měly být pokryty též klenby bočních kaplí.

Na obnovu výzdoby kostela přispěl Olomoucký kraj a peníze se podařilo získat také ze státních programů na obnovu památek. Nashromážděné prostředky ale zatím postačují pouze k odkrytí a konzervaci maleb na klenbách kostela od presbytáře k vítěznému oblouku přibližně uprostřed hlavní lodi kostela.

„V případě, že se podaří sehnat další peníze, bude možné restaurátorský zásah na klenbě dokončit a práce by mohla pokračovat také na zdech kostela, čímž by se dosáhlo optického propojení plastických maleb s mobiliářem. Předpokládáme také, že na stěnách nalezneme ještě další výjevy ze života Jana Křtitele,“ dodal Šelemba.