„Expozice Odhalené příběhy popisuje lidi se zajímavým životem a jejich vesměs tragické osudy,“ řekl organizátor výstavy Milan Kratochvíl. ávštěvníkům přiblíží život zábřežského žebráka nebo připomene mladíka, který byl považován za mrtvého. „Příběh jsme našli napsaný na druhé straně jeho portrétu,“ doplnil Kratochvíl. Výstavu Zábřežáci tvoří tři sta fotografií. Popisují významné události v životě města i každodenní život obyčejných lidí. Zachycují období od Rakouska - Uherska až do současnosti.

Pozornost návštěvníků vzbudila část nazvaná Osudy s otazníky. Čtyřicítka fotografií zobrazuje lidi a místa spojená se Zábřehem, o nichž však jejich majitelé ani vystavovatelé mnoho nevědí. Do pátrání po zapomenuté minulosti se proto mohou zapojit návštěvníci. „Fotografie s hnědým okrajem pochází z konce devatenáctého století, další z období první republiky,“ řekl Felix Rotter, který část neznámých snímků zapůjčil. Letošní výstava je již čtvrtou v pořadí. Autoři od roku 2004 nashromáždili patnáct set snímků ze života města v dřívějších dobách. „Archiv postupně organizujeme tak, aby vznikla dokumentace jednotlivých spolků, důležitých událostí nebo pracovních kolektivů. Až se cyklus výstav završí, chceme fotografie vydat v digitální podobě,“ prozradil plány tvůrců Kratochvíl.

Několik desítek obrázků z výstavy Zábřežáci si mohou zájemci koupit už na dnešním jarmarku. Jsou otištěny v městském kalendáři na rok 2008, který autoři na vernisáži pokřtili. Výstava v galerii potrvá do 15. října.