Ve čtvrtek 19. června kostel rozezní sopranistka Jana Doležílková a její přítel Mario Zhanga, kanadský tenor čínského původu. Na klavír je doprovodí Richard Pohl. Společně už trojice vystoupila na vánočním benefičním koncertu v jesenické Kapli, jehož výtěžek věnovali Ústavu sociální péče pro mládež v Jeseníku.

Koncert na záchranu kostela se uskuteční už pošesté. Organizuje je Jarmila Pohlová se svou Jartagency. „Zajímavé památky by se měly opravovat. Koncert nikdy nevynese obrovskou sumu, ale v penězích to není. Je důležité, aby lidé viděli, že i tímto způsobem mohou pomáhat,“ řekla Pohlová.

Novogotický kostel sv. Jana Křtitele z roku 1888 je dominantou Horního Údolí. Je postaven z lomového kamene. Vnitřní vybavení je dílem místního řezbáře a malíře Reimunda Kutzera. Koncem dvacátého století chrám přestal sloužit veřejnosti. Na jeho chátrání se podepsal zub času i vandalové.