Janáčkovo kvarteto vzniklo na brněnské konzervatoři v roce 1947 z řad studentů. Pro vynikající interpretaci díla Leoše Janáčka získalo po několika letech právo nést jeho jméno. Od roku 1955 začalo těleso koncertovat v zahraničí a postupně se stávalo proslulým ve všech světadílech.

„Koncerty Janáčkova kvarteta byly kritikou hodnoceny v superlativech. Čtveřice hrála na významných festivalech a natočila řadu gramofonových snímků pro přední gramofonové společnosti,“ představují aktéry jakubovického koncertu pořadatelé..
V současné době hraje těleso ve složení Miloš Vacek (první housle), Vítězslav Zavadilík (druhé housle), Jan Řezníček (viola) a Břetislav Vybíral (violoncello).