„Již jsme skončili s restaurátorským průzkumem, který přinesl několik překvapení. Sloup sice staticky narušený není, ale některé problémy se objevily po předchozích opravách. Například jsme zjistili, že socha Panny Marie na vrcholu sloupu nebyla naposledy osazená přesně na původní místa, takže jeden z andílků u jejich nohou, který má být upevněn na úchytu je také posunutý a spíš visí. Tato plastika by časem mohla spadnout,“ vysvětlil restaurátor a sochař Jakub Ďoubal z Kutné Hory, který opravu provádí.

Podle něj také velké problémy způsobily předchozí vrstvy nátěrů, které měly především estetický efekt. Jednou z vlastností pískovce jsou totiž výrazné barevné rozdíly, takže některá místa sloupu byla původně světlá a jiná tmavá.

„Některá místa pod nátěry jsou narušená. Zjistili jsme také, že povrch spodní části sloupu obsahuje velké množství solí, které bude potřeba odstranit,“ dodal Ďoubal.

Barokní sloup nechali postavit šumperští měšťané na památku obětí moru jako poděkování za skončení epidemie a na ochranu před další nákazou morem. Dílo vrcholného baroka zdobí šumperské náměstí od roku 1720.

Šumperský mariánský sloup se zvedá schodištěm k pískovcovému kvádru s vytesanou jeskyní, v níž je socha svaté Rozálie. Ve dvou výškách jsou sochy osmi světců, což jsou ochránci proti moru a jiným pohromám. Patrné jsou i symboly „černé smrti,“ jak se tehdy označovalo vážné infekční onemocnění.

Na vrcholu sloupu se zdobenou hlavicí je osazena socha Panny Marie Neposkvrněného Početí. Práci na morovém sloupu historici přisuzují kladskému sochaři a řezbáři Michaelu Kosslerovi.