Zdejší základní umělecká škola se rozhodla nabídnout výuku hudby v cizí řeči. Bude tak teprve druhá v České republice.

„Novinka se bude týkat hudebního oboru, konkrétně individuálních lekcí. Předem upozorňuji, že nejde o dublování jazykové školy nebo výuky cizích jazyků. Jde o komunikaci v cizím jazyce na základě žádosti zákonného zástupce,“ řekla ředitelka Základní umělecké školy Jeseník Zdeňka Kainarová.

Žáci se budou moci od září na jesenické „zušce“ nejen učit hrát na nástroje, ale také zdokonalovat v angličtině, němčině, ruštině, polštině nebo španělštině. Jinak než v českém jazyce budou moci absolvovat buď celou lekci nebo její část – záležet bude na domluvě rodičů s učitelem. Od cizojazyčné výuky budou moci rodiče kdykoli odstoupit.

Nabídka platí pro děti, které letos přijdou k přijímacímu řízení. To se koná 15. a 16. května.

Kdo bude v cizím jazyce vyučovat? „Jsou to kantoři, kteří mají z daného jazyka státnice. Většinou jsou to lidé, kteří v dané zemi dlouhodoběji působili a v cizím jazyce vyučovali, popřípadě se zúčastňují hudebních kurzů v zahraničí,“ sdělila Kainarová. Poznamenala, že jeden z pedagogů například vyučoval léta ve španělštině na Kanárských ostrovech.

Zda výuku na určitý nástroj v konkrétním jazyce škola nabídne, bude záležet na jejích možnostech. Komunikace v cizích jazycích nicméně zůstane doplňkem, standardně na děti budou kantoři mluvit česky jako dosud. Jazykovou zdatnost dětí navíc nebudou nijak hodnotit.

„Myslím si, že to pro děti může být zajímavé zpestření. Jazyky jsou důležité, tak proč by anglicky nebo německy nemohly mluvit i v hudebce? Důležité ale bude, aby uměly pořádně hrát na hudební nástroj,“ míní Ivana Tichá z Jeseníku.