„Největší pozornost v Itálii patřila nejstarším stejnokrojům z 19. století. Zvláště delegáti z afrických zemí se podivovali, proč naši lesníci chodili kdysi ve vojenských uniformách s epoletami,“ řekl autor výstavy Zdeněk Doubravský.

Unikátní exponáty z Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohradě a ze soukromé sbírky Jaroslava Pospíšila zůstanou v Hollarově galerii do 26. dubna.

Cílem výstavy bylo ukázat pestrost lesnických uniforem od 19. století po současnost. Nejstarším prezentovaným exponátem je stejnokroj zaměstnanců hrabat Kinských, který následují dochované uniformy z několika jiných panství z 19. století - na příklad knížat Rohanů nebo hraběte Thuna. Z přelomu století je lesnická uniforma rodu Schwarzenberků, zaujme i replika lovecké uniformy císaře Františka Josefa.

Stejnokroje dalších šlechtických rodů Moravy a Čech jsou konfrontovány se současnými uniformami rodů s modrou krví. Pozornost vzbuzuje zejména soubor z majetku hrabat Šternberků z Jemniště s uniformou lesního, porybného a dalšího personálu.

Zajímavostí je dnes užívaný stejnokroj Lesní správy Lány, který mohou návštěvníci porovnat s někdejší lánskou uniformou z doby prezidenta Masaryka. Nechybějí ani současné stejnokroje Lesů České republiky.