„Květiny dodávají pěstitelé ze širokého okolí, výstava je už velmi známá. Řada vystavovatelů má vlastní unikátní vyšlechtěné odrůdy, jména jim dávají i po manželce nebo dalších členech rodiny,“ řekla organizátorka Božena Kocůrková.

Na výstavu už od sobotního rána mířila řada lidí z Rapotína i širokého okolí. Jen málokterá akce v regionu má totiž tak dlouhou tradici, jako prezentace rapotínských zahrádkářů. Ta první se uskutečnila v roce 1962, z místních jí ale už nikdo nepamatuje.

„Z té doby se nám žádná dokumentace nedochovala, možná je v nějakých rodinných archívech. Každopádně před lety výstavy bývaly na počet odrůd skromnější, když se nemohlo nakupovat ze zahraničí,“ zmínila Božena Kocůrková.

Zahrádkaření podle ní není v současnosti záliba starší generace, zajímá i mladší lidi.

„Rozdíl je ale znát, mladí dnes dávají více přednost květinám, chtějí mít před domy krásné záhonky. Méně mají zájem o zeleninu, kterou si raději koupí v obchodech,“ dodala zahrádkářka.

Mečíky někdy nazývané také gladioly, se řadí do čeledě kosatcovitých rostlin. Je známo asi 260 druhů, které jsou rozšířeny hlavně v tropické Africe a na Madagaskaru. V České republice rostou přirozeně dva druhy. Jedním je mečík střechovitý, který se řadí do flóry silně ohrožené.

Najít ho lze třeba v Bílých Karpatech nebo ve vojenském újezdu Libavá. Ještě vzácnější je u nás mečík bahenní, který se zachoval v několika lokalitách v Polabí.

I když výstavě dominovaly mečíky všech možných druhů i barev, k vidění byly také lilie a i další rostliny typické pro nynější období. (hak)