„Veškeré stavební úpravy se prováděly citlivě a respektovaly dochované historické konstrukce. Kamenné a z části i cihelné zdivo bylo vyčištěno a ponecháno v režné podobě," řekla Marie Gronychová, ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, pod nějž spadá muzeum v Mohelnici.

Expozice mapuje dobu od příchodu prvních obyvatel našeho regionu v období asi čtyřiceti tisíc let před naším letopočtem až do období přelomu letopočtu. Nechybějí ani artefakty připomínající raně středověké osídlení oblasti přibližně do devátého století po Kristu.

Kromě tradičních instalací ve vitrínách se návštěvníci mohou těšit i na aranžované scény. Udělají si tak představu, jak kdysi žili naši předci, kteří obývali Mladečské jeskyně, o kus dál na ně vykoukne lovec mamutů, uvidí i ženu drtící obilí na takzvané zrnotěrce nebo si mohou prohlédnout, jak vypadala vesnice v době popelnicových polí.

Najdeme zde i dvě rekonstrukce hrobů – jeden žárový z období popelnicových polí a druhý kostrový z doby Velké Moravy. „Voskové figuríny jsou oblečené do oděvů, které specialisté zhotovili dobovými technikami podle dostupných archeologických pramenů a vědeckých poznatků," doplnila Marie Gronychová.

Moderní expozice se dnes už neobejdou bez nejnovější techniky. V Mohelnici tak návštěvníci mohou na velkoplošné projekci vidět život ve vesnici v době popelnicových polí a seznámit se s tím, jak se postupně stavěl typický srubový dům se stěnami vypletenými proutím a slaměnou střechou.

„Krátký film natočili filmaři z Barrandova. Jeho příprava byla nesmírně náročná. Pomocí modelů a fotografií jsme pro ně připravovali podklady. Záleželo na každém detailu. Řešili jsme například, zda byly kůly na stavbu domu opracované, jak vypadala tehdy domácí zvířata a podobně," přiblížila náročnou přípravu snímku ředitelka muzea.

Jedna z částí expozice je pak věnovaná průkopníkům archeologie v regionu. Tato věda zde má totiž tradici dlouhou sto let. Jedno z prvních archeologických muzeí vzniklo už po první světové válce v Dubicku, kde tehdy lidé poměrně běžně nacházeli na polích předměty staré tisíce let.

Dalším podnětem byly dva rozsáhlé odborné průzkumy, které v padesátých a šedesátých letech minulého století prováděli v Mohelnici a v Moravičanech odborníci z Archeologického ústavu v Brně. Nálezy z těchto výzkumů se staly základem pro expozici pravěku a dějin města, která byla v Mohelnici otevřena už v roce 1960 a byla předchůdkyní současné výstavy.

Práce na přípravě nové expozice o pravěku trvaly od roku 2010. Nejprve bylo nutné provést nezbytné stavební úpravy, protože pod sklepení zatékala voda. Od poloviny loňského roku se začala rýsovat konečná podoba díla.

„Téměř všechny vystavované předměty pocházejí z našich sbírek. V naprosté většině jde o originály, jen kovové předměty jsme nahradili přesnými replikami kvůli poměrně vysoké vlhkosti, která ve sklepení stále je," upřesnila Marie Gronychová.

Stavební práce přišly na 3,3 milionu korun, další dva a půl milionu stála samotná expozice. Vše hradil Olomoucký kraj, který je zřizovatelem regionálních muzeí. „Myslím, že se dílo skvěle podařilo. Mladá generace si zde může udělat představu, jak žili lovci mamutů," zhodnotil expozici námětek hejtmana Radovan Rašťák (ČSSD).

Starosta Mohelnice Antonín Navrátil (TOP 09) si od nové expozice slibuje zvýšení počtu turistů. „Nemáme až tolik památek, jako jiná města, ale snažíme se do Mohelnice přitáhnout turisty. Jsem přesvědčen o tom, že nová expozice k tomu napomůže," řekl při slavnostní vernisáži starosta.

Expozice Pravěk Mohelnicka tvoří samostatný prohlídkový okruh muzea. Otevřena je celoročně od úterý do soboty vždy od 9 do 12 a od 12.30 do 16 hodin. Vstupné je čtyřicet korun pro dospělého, žáci, studenti, senioři a tělesně postižení zaplatí polovinu.