Tentokrát byla zaměřena na zábavu a nejen tu současnou, ale zajímavá výstava ukázala, jak se bavili lidé před sto lety. Muzeum bylo pro návštěvníky otevřené až do 23 hodin, do kdy trval zábavný program.

„Doprovodný program, ve kterém se prezentují zájmové kroužky, ukáže, jak se Šumpeřané baví dnes. Nová výstava nazvaná pod spolkovým praporem zase mapuje zábavu lidí ve zdejším regionu před sto lety,“ uvedla ředitelka šumperského muzea Marie Gronychová.

Expozice nazvaná Pod spolkovým praporem prezentuje několik nejvýznamnějších německých a českých spolků, většina jich působila pouze do roku 1938.

„V minulosti se naši předkové scházeli podle svých zájmů a zakládali nejrůznější spolky, které se pak podílely na společenském životě města Šumperka. Bylo jich velké množství a nebylo možné činnost všech prezentovat. I u těch významných bylo velmi pracné všechny materiály v archívu i depozitáři muzea dohledat,“ sdělila autorka výstavy Alena Turková.

Německé spolky působily v Šumperku již v 19. století., český spolkový život se v Šumperku rozvíjel až po roce 1918. Výstava, kterou lidé mohou shlédnout do 11. září, představuje například dobové plakáty, fotografie pohlednice a další předměty.