Program zahájila vernisáž výstavy Na zdraví!, která mapuje vývoj nápojů a nádob. Pro návštěvníky byla připravena také ochutnávka některých nápojů. Výstavu je možno shlédnout až do 14. září.

Muzejní nocí letos prováděla historická postava Paulína Chiari. Pracovnice muzea v dobových kostýmech doprovázely návštěvníky po zrekonstruované stélé expozici Příroda a dějiny severozápadní Moravy a také prozradily různé zajímavosti o historii Pavlínina dvora, jedné z nejpozoruhod­nějších šumperských památek.

„Na postavě Paulíny Chiari jsme se s kolegyněmi shodly okamžitě. Jedná se o historickou osobnost, která budovu muzea charakterizuje nejlépe,“ řekla ředitelka šumperského muzea Marie Gronychová. Program byl připraven také pro malé návštěvníky, kteří se mohli vyřádit v tvořivé dílně.