Těsně před pátou hodinou se v úterý 14. prosince náměstí zaplnilo stovkami posluchačů, městská policie nepovoluje vjezd na přeplněné prostranství. Právě začíná třetí adventní koncert, Motýli zpívají u rozsvíceného vánočního stromu nejznámější koledy.

Z okna radnice zazní fanfáry a desítky zpěváčků spustí první koledu. Zní Nesem vám noviny, Já bych rád k betlému, Jak jsi krásné Jezulátko, Štědrej večer nastal, Veselé vánoční hody. Koncert tradičně zakončí Narodil se Kristus Pán. Pár odvážlivců si brouká známé melodie spolu s dětmi. Po koncertě většina posluchačů zůstává na náměstí a zahřívá se svařákem nebo čajem.

„Zpívání u stromu si nenechám nikdy ujít. Pamatuji, když se zpívalo poprvé. Bylo to v prosinci 1989. To se lidé ještě scházeli v sadech 1. máje U Sovy a nikdo se nestyděl zpívat. Teď už lidé spíš jen poslouchají. Je to škoda, bylo to krásné, z parku se nesl takový sametový chorál. Až mě vždycky mrazilo v zádech. Zpívání tak trochu ztratilo atmosféru, když se koncert přemístil k radnici,“ uvedla Hana Novotná ze Šumperka. Přiznala se, že pokaždé jí při zpívání zvlhnou oči.

Výtěžek z koncertu jako vždy putuje pro děti z kojeneckého ústavu. Peníze do pokladničky vybírají od lidí členky Motýlů. Je jim zima, mají zkřehlé ruce, ale trpělivě obcházejí hloučky lidí, i když už koncert dávno skončil. Málokdo je odmítne a do pokladničky přibývají bankovky i mince.